Deutz F6

Deutz F6

Este o instalație puternică, ce are un gabarit redus, echipată și cu un compresor pentru denisipări. Se poate manevra ușor în curți cu spațiu limitat. Cu acest tip de utilaj se pot executa foraje în soluri moi și cu o duritate medie (argile, nisipuri, pietrișuri, calcar, marne). Adâncimea la care se poate fora este de 200 m, atât pentru forajele de apă, cât și pentru forajele de geotermie, iar diametrul coloanei PVC pentru tubarea forajelor pentru apă poate fi între 90mm și 225mm.