Certificări

Stabilim și monitorizăm permanent indicatori de performanță în vederea îmbunătățirii continue a serviciilor noastre prin certificări periodice

Sunt efectuate periodic instruiri interne pe tema calității, audituri interne ale calității, analize de management în scopul creșterii eficacității sistemului de management al calității. Au fost stabiliți și sunt monitorizați permanent indicatori de performanță în vederea îmbunătățirii continue a proceselor.