Gaz F4

Gaz F4

Acest tip de instalație de forat are avantajul unor cheltuieli reduse în exploatare datorită antrenării cu motoare electrice. Poate executa foraje în soluri moi, medii sau medii-tari (calcare, marne, gresii). Adâncimea la care se poate fora este de 250m, atât pentru forajele de apă, cât și pentru colectorii pompelor de căldură, iar diametrul coloanei PVC pentru tubarea puțurilor de apă poate ajunge la 225mm.